English versionČeská verze

Nadační příspěvky


Nadační příspěvky jsou poskytovány

  • uživatelům KI, například v případech potřeby výměny řečového procesoru,
  • Sdružení uživatelů kochleárního implantátu, zejména na pořádání rehabilitačních pobytů,
  • nemocnicím, zejména na projekty neonatálního screeningu sluchu,
  • na další činnosti, které souvisí s programem kochleárních implantací.