English versionČeská verze

Základní data o Nadačním fondu Prolomené Ticho


Sídlo: Nad Lomem 39, 147 00 Praha 4

Telefon/Fax: 244 461 878

Čísla účtů (ČSOB, Praha 3):
Běžné:
    CZK: 107 122 008/0300
Termínované:
    CZK: 154 536 609/0300
    EUR: 175 355 727/0300

IČO: 60 44 94 89

Správní rada:

Předsedkyně:
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Členové:
Blanka Smith
 
Mgr. Ivana Štefková
 

Revizor: Ing. Petr Slezák