English versionČeská verze

Vítejte na stránkách nadačního fondu Prolomené Ticho!

 

Nadační fond Prolomené Ticho má za účel podporu programů týkajících se provádění kochleárních implantací u sluchově postižených a s tím související péči o takto postižené. Vznikl v roce 1993 a jeho pomoc se dotýká dnes již více než 500 uživatelů kochleárního implantátu.

 

Kochleární implantát